Телефон для справок

(050) 368 30 49

Новости

 версия для печати
Подпишитесь на новости
GSM-Banking!
27.02.2013  GSM-Banking!

  Уважаемые Клиенты! ПАО "АКБ "КАПИТАЛ" доработал услугу по платежным карточкам GSM-Banking, сделав формат смс-сообщений более удобными для восприятия!...

Зміна в складі посадових осіб
20.02.2013  Зміна в складі посадових осіб

Рубрика: Объявления

Особлива інформація про емітента! ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» повідом­ляє про зміну в складі по­са­до­вих осіб: Рішен­ням Спо­сте­реж­ної ра­ди ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» від 19.02.2013р. та на­ка­зом ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» № 13-к від 19.02.2013р. за влас­ним ба­жан­ням звільне­но Чле­на правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»...

Pay with Visa – win with Visa!
23.10.2012  Pay with Visa – win with Visa!

Рубрика: Акции

Pay with Visa – win with Visa! Bank "CAPITAL" during the period since November 2012 till April, 2013 will participate in the Action "Pay with Visa – win with Visa! ". Pay off with the Visa card in a distribution network and: Receive the DISCOUNT – 4% on all Visa cards in 106 Buffet reception...

Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
28.08.2012  Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Рубрика: Объявления

Особлива інформація про емітента ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» повідом­ляє про зміну влас­ників акцій, яким на­ле­жить 10 і більше відсотків го­ло­су­ю­чих акцій: Па­кет акцій, що на­ле­жить Фізичній особі, збільши­вся до 18,1528 % го­ло­су­ю­чих акцій від за­галь­ної кількості акцій емітен­та, але ста­но­вить...

«пред
1
2
3
«Банк Капитал» является членом ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ (регистрационный № 029).