Телефон для справок

(050) 368 30 49

Новости

 версия для печати
Подпишитесь на новости
22.04.2014

ОСОБАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ!

Количество просмотров: 14679

Подпись

 

ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» повідомляє про зміну в складі посадових осіб:

 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ" вiд 18.04.2014р. припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ" Гевеке Iгоря Павловича (не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних). Пiдстава: закiнчення термiну повноважень.Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,0005 %. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi 3р.7м. Замiсть особи повноваження, якої припинено нiкого не призначено.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ" вiд 18.04.2014р. припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ" Iвакiної Оксани Анатолiївни (не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних). Пiдстава: закiнчення термiну повноважень.Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,0000 %. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi 3р.7м. Замiсть особи повноваження, якої припинено нiкого не призначено.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ" вiд 18.04.2014р. обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ" Гевеке Iгоря Павловича (не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних). Пiдстава: приведення дiяльностi емiтента у вiдповiднiсть до його статуту.Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,0005 %. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призначений на посаду строком на 3 роки згiдно до Статуту ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ". Протягом осатннiх п'яти рокiв займав посади: Заступник керуючого Концерном "ТОРОС". Розмiр пакета акцiй емiтента - 95 шт.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ" вiд 18.04.2014р. обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ" Iвакiну Оксану Анатолiївну (не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних). Пiдстава: приведення дiяльностi емiтента у вiдповiднiсть до його статуту.Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,0000 %. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призначена на посаду строком на 3 роки згiдно до Статуту ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ". Протягом осатннiх п'яти рокiв займала посади: Фiнансовий директор ТОВ "ДРВО "ЦЕНТР". Розмiр пакета акцiй емiтента - 0 шт.

 

Голова Правління ПАТ „АКБ „КАПІТАЛ”                                                                                            В. В. Фомичова

 » все новости
«Банк Капитал» является членом ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ (регистрационный № 029).