Телефон для справок

(050) 368 30 49

Объявления

 версия для печати
Подпишитесь на новости
28.08.2012

Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Количество просмотров: 18429

Особлива інформація про емітента
ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» повідом­ляє про зміну влас­ників акцій, яким на­ле­жить 10 і більше відсотків го­ло­су­ю­чих акцій:

Па­кет акцій, що на­ле­жить Фізичній особі, збільши­вся до 18,1528 % го­ло­су­ю­чих акцій від за­галь­ної кількості акцій емітен­та, але ста­но­вить не мен­ше 10 % го­ло­су­ю­чих акцій. Збільшен­ня па­ке­ту акцій відбу­лось за ра­ху­нок купівлі акцій на вто­рин­но­му рин­ку.» все новости
«Банк Капитал» является членом ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ (регистрационный № 029).